Speciálně pedagogické centrum
Spolupráce ŠPZ se základními školami

Setkání pracovnic ŠPZ a zástupců základních škol z Rožnovska, které se konalo 5.10.2017 na Městském úřadě v Rožnově p. Radhoštěm, navazovalo na setkání ŠPZ a MŠ v předchozím týdnu. Nejprve svou činnost představilo SPC při DD, MŠ, SŠ a Praktické škole Zlín, které se zaměřuje především na děti s mentálním a zrakovým postižením. Dále bylo prezentováno naše SPC a na závěr seznámila Mgr. Jaskulová přítomné se službami PPP. Nejvíce času bylo věnováno diskuzi, zdá se, že základní školy trápí především technická novela vyhlášky 27/2017 a s ní spojený nárůst byrokracie. Zástupcům škol byl nastíněn postup při vyhodnocování PO, projednaly se novinky spojené s IVP.

Zobrazit album
07. říjen 2017
Top