Speciálně pedagogické centrum
Setkání logopedických asistentek ve Zlíně

úterý 10. října 2017 pořádala zlínská pobočka SPC setkání logopedických pracovníků působících ve školství okresu Zlín. Opět jsme se sešli v aule Střední zdravotnické školy ve Zlíně. Programem letošního setkání byla Skupinová logopedická péče. Mgr. Lucie Pavlicová ve své prezentaci nabídla pedagogům celou šíři inspirace pro uplatnění logopedické péče v kolektivním cvičení. Zaměřila se konkrétní hry vhodné pro rozvoj sluchového a zrakového vnímání, motoriky, paměti i myšlení. V druhé časti PaedDr. Yveta Odstrčilíková, PhD. seznámila přítomné s Metodikou vyvozování hlásek R a Ř. Znalost metodiky je pro pedagogy důležitá pro rozpoznání fyziologického vývoje vibrant od případné patologie. Důležitým bodem setkání byly informace o možnostech dalšího vzdělávání v oblasti logopedie a logopedické prevence a také nabídka praxe v podobě zájezdů do vybraných mateřských škol a logopedických tříd.

Zobrazit album
12. říjen 2017
Top