Speciálně pedagogické centrum
Schůzka pracovníků SPC Zlínského kraje a NÚV Praha

Pracovnice NÚV Praha Mgr. Zuzana Acar Jarošová a PhDr. Jana Zapletalová, náměstkyně pro řízení sekce pedagogicko-psychologického poradenství, prevence a institucionální výchovy dne 18. října zavítaly do Kroměříže, aby se zde setkaly se zástupci speciálně pedagogických center Zlínského kraje. Na programu pracovní schůzky byla analýza doporučení pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a sdílení zkušeností v rámci stanovování podpůrných opatření. Pracovnice center byly také seznámeny s aktuálními informacemi k novele vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění účinném od 1. 9. 2017.

Zobrazit album
20. říjen 2017
Top