Speciálně pedagogické centrum
Sluchový screening v mateřských školách

SPC Valašské Meziříčí nabízí službu screeningového vyšetření sluchového vnímání u dětí předškolního věku prostřednictvím přenosného audiologického přístroje. Toto vyšetření je realizováno v mateřské škole, kam dítě dochází. Ve školním roce 2017/2018 bylo již v průběhu měsíce září a říjen pracovnicemi SPC Valašské Meziříčí vyšetřeno 105 dětí. U 14 dětí byly zjištěny nedostatky ve fyziologickém slyšení, rodičům bylo proto doporučeno vyšetření sluchu odborným lékařem. Rodiče i pedagogové MŠ byli informování o vhodné literatuře a možnostech, jak posilovat a rozvíjet sluchového vnímání dětí hravou formou nebo v případě potřeby navštívit i naše SPC.

Zobrazit album
03. listopad 2017
Top