Speciálně pedagogické centrum
Seminář na téma gramotnostních dovedností žáků 2. - 5. tříd základních škol

Dne 6. 11. 2017 se v Praze pod hlavičkou NÚV konal seminář zaměřený na diagnostiku gramotnostních dovedností žáků 2. – 5. tříd základních škol. Přednášející, PhDr. Markéta Caravolas a Doc. PhDr. Jan Volín, PhD., účastníky na úvod seznámili s teoretickými východisky, se kterými pracovali v průběhu výzkumu, který prováděli u žáků základních škol v českých a anglických podmínkách. Poukázali na význam fonologického deficitu, který má vliv na vývoj a úroveň gramotnostních dovedností dětí v rámci čtení a psaní. V odpolední části proběhly workshopy zaměřené na zadávání testů, skórování testů a interpretaci získaných údajů. Výsledkem semináře bylo osvědčení pro administraci uvedené baterie i samotná publikace „Baterie diagnostických testů gramotnostních dovedností pro žáky 2. – 5. ročníků ZŠ“ od přednášejících autorů.

Zobrazit album
08. listopad 2017
Top