Speciálně pedagogické centrum
Nové služby na pracovišti ve Frýdku-Místku

Od listopadu tohoto roku je možno vydávat posudky pro uzpůsobení podmínek k maturitní zkoušce také na pracovišti ve Frýdku-Místku. Pracovnice tohoto odloučeného pracoviště absolvovaly v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků vzdělávací program akreditovaný MŠMT č.j. 6248/2017-1-407 - Proškolení odborníků SPC pro potřeby uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Pro sluchově postižené vydává posudky Mgr. Veronika Pustková.

Pro žáky s narušenou komunikační schopností vydává posudky Mgr. Jarmila Kuráňová.

Zobrazit album
23. listopad 2017
Top