Speciálně pedagogické centrum
Kurz seznamující s užíváním testu SON-R 2,5 - 7

V SPC se čím dál častěji setkáváme se zvyšujícími se nároky na diagnostiku, především nutnost  diferenciální diagnostiky. V této oblasti využíváme především u mladších dětí (MŠ, školní zralost) test SON – R 2,5 – 7. Dne 22. 11. 2017 byl v Praze pod záštitou NUV pořádán kurz, který byl věnován především neverbální formě administrace tohoto testu a diskuzi nad možnými odlišnostmi ve výstupech v závislosti na užití slovních či mimoslovních instrukcí. Byly prezentovány konkrétní postupy zadání jednotlivých subtestů a způsoby poskytování zpětné vazby s ohledem na specifika klienta (věk, zdravotní stav, sociokulturní prostředí…), byly ilustrovány zejména možné úpravy administrace testu dle specifických potřeb klientů. 

Zobrazit album
27. listopad 2017
Top