Speciálně pedagogické centrum
Středoškolákem nanečisto

Dne 29. 11. 2017 uspořádala naše střední škola ve spolupráci s SPC zážitkový program pro vycházející integrované žáky a jejich rodiče, a pro žáky naší 10. třídy. Cílem bylo předat informace o přijímacím řízení, jak na střední školy, tak na učňovské obory. V dopoledních hodinách měli rodiče a žáci možnost nahlédnout do výuky odborných i jazykových předmětů. Po obědě si žáci mohli vyzkoušet různé praktické činnosti  z náplně jednotlivých oborů (formou workshopů), které nabízí naše střední škola. Rodiče mezitím dostali základní informace o postupu jak podat přihlášky, co je zapotřebí dodat k přihlášce u žáků se SVP, jak bude přijímací řízení probíhat, co se zápisovým lístkem nebo jak se odvolat. Pan ředitel a paní zástupkyně Maćkowiaková informovali o možnostech studia v jednotlivých oborech vzdělávání na naší škole i o volnočasových aktivitách v rámci internátu. Všem organizátorům děkujeme, protože účastníci akce odjížděli velmi spokojeni.

Zobrazit album
05. prosinec 2017
Top