Speciálně pedagogické centrum
Screening sluchu v MŠ – pracoviště Zlín

V rámci pracovní náplně SPC bylo během října a listopadu 2017 prováděno pracovnicemi detašovaného pracoviště Zlín screeningové vyšetření sluchu v mateřských školách pomocí přenosného audiologického přístroje SENTI. Pracovnice navštívily 23 mateřských škol, kde vyšetřily se souhlasem rodičů celkem 327 dětí předškolního věku, přičemž u 12 dětí bylo vyhodnoceno oslabení sluchového vnímání a doporučeno odborné vyšetření lékařem. Všichni rodiče obdrželi písemné vyjádření s výsledkem šetření obsahující náměty pro rozvoj sluchového vnímání. O důležitosti rozvoje sluchové percepce u předškolních dětí byl informován také pedagogický personál MŠ, který obdržel seznam doporučené literatury a konkrétní metodická doporučení.

Zobrazit album
15. prosinec 2017
Top