Speciálně pedagogické centrum
Setkání zástupců ŠPZ

Ve čtvrtek 18. ledna uspořádalo naše SPC v rámci projektu KIPR setkání zástupců ŠPZ Zlínského kraje. Všechny zúčastněné přivítal v prostorách SPC ředitel Mgr. Antonín Liebel spolu s vedoucí SPC PaedDr. Yvetou Odstrčilíkovou, Ph.D., která nám sdělila aktuální informace z projektu KIPR. Následovala zpráva a prezentace koordinátorky logopedické péče Mgr. Hany Žůrkové, která posluchače seznámila zejména se speciálními činnostmi SPC pro vady řeči a sluchu. Cílem bylo objasnit zúčastněným profil klientů spadajících do SPC pro vady řeči a sluchu. Jedním z hlavních bodů setkání byla diskuze, jejímž stěžejním tématem bylo vymezení péče jednotlivých ŠPZ vzhledem ke klientům a jejich SVP. Spolupráci jednotlivých ŠPZ prohloubíme opět na setkání v příštím školním roce.

Zobrazit album
24. leden 2018
Top