Speciálně pedagogické centrum
Screening sluchového vnímání

V rámci screeningového vyšetření sluchového vnímání bylo během 1. pololetí školního roku 2017/2018 pracovnicemi SPC Valašské Meziříčí vyšetřeno celkem 340 dětí. U 44 dětí bylo prostřednictvím audiologického přístroje SENTI zjištěno oslabení ve fyziologickém slyšení. Rodičům dětí se zjištěným sluchovým oslabením, bylo doporučeno vyšetření odborným lékařem. Pedagogové i rodiče byli informováni o vhodné literatuře, postupech a možnostech, jak rozvíjet sluchové vnímání dětí.

Zobrazit album
26. leden 2018
Top