Speciálně pedagogické centrum
Jednání vedoucích pracovníků SPC v Praze
Jednání vedoucích pracovníků SPC v Praze, konané dne 12. 2. 2018, mělo na programu novelu vyhlášky č. 27/2016 Sb. ve znění pozdějších změn. Účastníci se ​seznámili s výstupy analýzy společného vzdělávání, změnami v aktualizovaném formuláři Doporučení, kazuistikami revizí a také, na co se máme připravit, když​ k nám na ŠPZ zavítá ČŠI. Mezi chystané změny patří i návrh "BALÍČKŮ" podle typu tříd ve škole zřizované podle §16, odst.9 ŠZ, k nimž byly navrženy modely úprav personálního obsazení (pro vedoucí pracovníky - možnost k nahlédnutí na síti- ve složce vedení - Odstrčilíková).
Zobrazit album
16. únor 2018
Top