Speciálně pedagogické centrum
Vyšetření sluchu v mateřských školách na Frýdecko - Místecku

Pracovnice SPC Frýdek-Místek v měsících prosinec 2017 až březen 2018 prováděly orientační vyšetření sluchu přenosným audiologickým přístrojem SENTI v mateřských školách Frýdku-Místku i jeho okolí. Vyšetření absolvovalo celkem 701 dětí, z toho u 634 dětí nebyly zjištěny nedostatky v oblasti sluchového vnímání. U 38 dětí bylo rodičům doporučeno zopakovat vyšetření jejich dítěte v příštím školním roce. Jednalo se zejména o děti tří až čtyř leté, které měly obtíže s porozuměním zadání, či nedokázaly udržet pozornost na potřebnou chvíli. Rodičům 28 dětí bylo doporučeno navštívit ušního lékaře z důvodu zjištěného sluchového oslabení. Pedagogové i rodiče obdrželi informace o vhodné literatuře a možnostech, jak nadále rozvíjet sluchové vnímání dětí.

Zobrazit album
13. březen 2018
Top