Speciálně pedagogické centrum
Vzdělávání pro pediatry okresu Zlín

Seminář pro pediatry zlínského okresu proběhl 7. 3. 2018. Celý večer byl zaměřený na problematiku sluchových vad u dětí. MUDr. Monika Turnová (foniatr z Baťovy nemocnice) informovala o typech sluchových vad, jejich příčinách a koreci. Prezentace Mgr. Lenky Pastyříkové (speciální pedagog SPC) navazovala a byla zaměřená na děti s těžkými vadami sluchu a možnosti korekce kochleárním implantátem. Zdůrazněná byla také nutnost včasného screeningu a upřesnění diagnózy sluchové vady. SPC je již několik let zapojeno do druhostupňového screeningu sluchových vad v mateřských školách. Tento fakt byl přijat velmi pozitivně.

Zobrazit album
16. březen 2018
Top