Speciálně pedagogické centrum
Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami

Na Mezinárodní konferenci k problematice osob se specifickými potřebami (13.-14.3. 2018) v Olomouci zazněly zajímavé prezentace, které jsou vždy přínosem a obohacením i naší práce. Například téma: Efektivita neuro-vývojové terapie u dětí s narušenou komunikační schopností (Mironova, Tabachová) zaujala přítomné z hlediska nových přístupů v problematice přetrvávajících primárních reflexů u klientů s NKS jako opomíjeného faktoru problémů učení a chování.

Zobrazit album
16. březen 2018
Top