Speciálně pedagogické centrum
Seminář na téma Vývojová dysfázie

Vývojová dysfázie je porucha postihující vývoj řeči a je charakterizována širokým spektrem příznaků. Zjednodušeně lze říci, že dítě s tímto druhem narušené komunikační schopnosti mívá obtíže s vyjadřováním či s  porozuměním řeči (často s obojím). Narušení se projevuje ve všech jazykových rovinách. Terapie vývojové dysfázie bývá většinou dlouhodobá a spočívá v komplexní stimulaci všech jazykových rovin, v systematickém rozvoji sluchového vnímání, zrakového vnímání, motoriky, časoprostorové orientace a dalších oslabených oblastí.

13. listopadu se v Národním ústavu pro vzdělávání v Praze uskutečnil seminář pro pedagogy na téma Vývojová dysfázie, který vedly doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D. a PhDr. Barbora Chleboradová, Ph.D. Lektorky seznámily přítomné se současným pohledem na problematiku vývojové dysfázie, s možnostmi diagnostiky a terapie a s přístupy k dětem a žákům, kteří mají diagnostikován tento druh narušené komunikační schopnosti.

Zobrazit album
17. listopad 2017
Top