Speciálně pedagogické centrum
Odborný workshop v rámci setkání pracovníků SPC pro sluchově postižené v Praze

Ve dnech 19. - 20.4.2018 se v Praze konal odborný workshop na téma „Revize katalogů podpůrných opatření“ v rámci projektu „Metodická podpora sítě inkluzivních škol“. Přednášející Mgr. Jana Barvíková seznámila účastníky s návrhy „Projektové skupiny“ na úpravy v Katalogu PO v souladu s požadavky praxe a legislativy. V rámci setkání byli účastníci seznámeni s legislativními změnami, které se týkají speciálně pedagogických center pro sluchově postižené. Odborný workshop byl věnován dále problematice Doporučení a nastavování odpovídajících podpůrných opatření, diskusi a vzájemné výměně zkušeností pracovníků speciálně pedagogických center pro sluchově postižené.

Zobrazit album
26. duben 2018
Top