Speciálně pedagogické centrum
Návštěva kolegů ze Slovenska

V rámci výměny profesních zkušeností do našeho SPC zavítala 10. 5. 2018 návštěva z CŠPP (centrum špeciálneho – pedagogického poradenstva) v Ružomberku. Diskutovalo se především o využití přenosného audiometru SENTI, kterým provádí screening jak CŠPP Ružomberok, tak naše SPC. Řeč byla o nutnosti provádění screeningu sluchového vnímání nejen u novorozenců, ale též i dětí v MŠ, ZŠ a na SŠ. Dalším tématem byla školská legislativa a rozdílnost v pojetí českého a slovenského školství, slovenské kolegyně nám přiblížily problematiku FASD ( Fetal alcohol spectrum disorder), od nás naopak získaly informace o nadstandartních programech nabízených našim centrem, především se zaměřením na rozvoj sluchové percepce.

Zobrazit album
16. květen 2018
Top