Speciálně pedagogické centrum
Projekt KIPR - kazuistický seminář

V prostorách našeho speciálně pedagogického centra se konal dne 16. 5. 2018 kazuistický seminář pro pracovníky SPC Zlínského kraje. Tentokrát byla prezentovaná doporučení ke vzdělávání zaměřena na žáky základních škol. O zkušenosti z praxe se poděli pracovníci SPC Zlín - Lazy (zrakové, mentální postižení), SPC Zlín - Středová (PAS, zdravotní oslabení), SPC Valašské Meziříčí (řečové, sluchové postižení), SPC Kroměříž (souběžné postižení více vadami, tělesné postižení). Seminář se konal pod záštitou projektu KIPR. O předání aktuálních informacích z projektu KIPR a odbornou konzultaci k doporučením se postarala Mgr. Zuzana Acar Jarošová. V červnu nás čeká poslední z kazuistických seminářů, tentokrát zaměřený na vypracování doporučení pro střední školy.

Zobrazit album
29. květen 2018
Top