Speciálně pedagogické centrum
Kazuistický seminář v Kroměříži

Poslední ze seriálu kazuistických seminářů, na nichž pracovníci speciálně pedagogických center měli příležitost sdílet své zkušenosti se sestavováním doporučení pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, se uskutečnil 13. června v Kroměříži. Byl zaměřen na žáky, kteří jsou vzděláváni ve školách zřízených podle §16 odst.9 školského zákona a žáky středních škol. Akce se zúčastnila též Mgr. Zuzana Acar Jarošová, která prezentovala stanoviska NÚV k uvedené problematice.

Zobrazit album
17. červen 2018
Top