Speciálně pedagogické centrum
Vliv orofaciálních myofunkčních poruch na řeč u dětí předškolního věku

V aktuálním čísle odborného časopisu Listy klinické logopedie byl publikován článek pracovnice elokovaného pracoviště SPC Zlín Mgr. Jany Mikuláštíkové zabývající se vlivem orofaciálních myofunkčních poruch na řeč u dětí předškolního věku. V odborném článku jsou publikovány výsledky výzkumu z roku 2013, který byl zaměřen na mapování souvislostí mezi těmito dvěma oblastmi. Článek taktéž obsahuje nejnovější informace k této problematice čerpané především ze zahraniční literatury.

http://casopis.aklcr.cz/subdom/casopis/wp-content/uploads/2018/06/LKL-%C4%8Derven-2018-Orofaci%C3%A1ln%C3%AD-myofunk%C4%8Dn%C3%AD-poruchy-u-d%C4%9Bt%C3%AD-v-p%C5%99ed%C5%A1koln%C3%ADm-v%C4%9Bku-a-jejich-vliv-na-or%C3%A1ln%C3%AD-%C5%99e%C4%8D.pdf

Zobrazit album
25. červen 2018
Top