Speciálně pedagogické centrum
Setkání logopedických asistentek ve Valašském Meziříčí

Ve středu 19. září 2018 proběhlo každoroční setkání logopedických asistentek z okresu Vsetín. V úvodu přivítal všechny zúčastněné ředitel školy Mgr. Antonín Liebel a seznámil je s možností zúčastnit se Feuersteinovy metody instrumentálního obohacení. Poté PaedDr. Yveta Odstrčilíková, Ph.D. obeznámila všechny přítomné se statistikou týkající se logopedické péče v našem okresu. Následovala prezentace Mgr. Hany Charvátové na téma „Vývoj řeči a jeho odchylky v praxi“, ve které shrnula důležité mezníky ve vývoji dětské řeči, zaměřila se na vybrané druhy narušené komunikační schopnosti a poskytla zúčastněným několik tipů a webových odkazů na materiály, které mohou využít při práci s dětmi. Dále se Mgr. Kristína Papajová v prezentaci „Dokumentace ve školských poradenských zařízeních“ věnovala problematice zaměřené na dokumentaci, související s činností logopedických asistentek v běžných i logopedických třídách mateřských škol. V závěru setkání byly vyřízeny organizační záležitosti týkající se logopedické péče v novém školním roce.

Zobrazit album
22. září 2018
Top