Speciálně pedagogické centrum
Setkání logopedických asistentek okresu Zlín

 

Dne 20.09.2018 se uskutečnilo setkání logopedických asistentek ve Zlíně, kterého se účastnilo 52 pí. učitelek z logopedických tříd a logopedických kroužků. V úvodu byli přivítáni Mgr. Marcelou Ševelovou a PaedDr. Yveta Odstrčilíkovou, Ph.D..

Na programu vystoupila Mgr. Hana Charvátová s tématem „Vývoj řeči a jeho odchylky v praxi“, který měl za cíl v praxi usnadnit provedení depistáže a péče v mateřských školách. Účastnice byly seznámeny s mezníky vývoje řeči, jejími odchylkami a druhy narušené komunikační schopnosti.

Logopedickým asistentkám byly předloženy užitečné tipy a odkazy, které mohou využít v praxi.

Mgr. Kristína Papajová s tématem „ Požadovaná dokumentace ve školských poradenských zařízeních“ přiblížila pí. učitelkám z logopedických tříd požadovanou dokumentaci ve speciální třídě.

Všem přítomným byla závěrem nastíněna organizace logopedické péče v novém školním roce a vyřízeny individuální konzultace požadavků ze strany logopedických asistentek.

Zobrazit album
01. říjen 2018
Top