Speciálně pedagogické centrum
Přednáška pro asistenty pedagoga

V rámci poskytování poradenských služeb pedagogickým pracovníkům byla v pondělí 1. 10. 2018 realizována první ze čtyř přednášek pro asistenty pedagoga. Tématem setkání byl psychomotorický vývoj dítěte v MŠ a ZŠ. Přednáška proběhla ve sborovně ZŠ pro sluchově postižené ve Valašském Meziříčí, seznámila asistenty pedagoga se základními milníky ve vývoji dítěte, projevy opožděného vývoje dítěte a čas byl taktéž na diskuzi. Na dalším  společném setkání se budeme věnovat tématu Motivace.

Zobrazit album
08. říjen 2018
Top