Speciálně pedagogické centrum
Den otevřených dveří v Centru Áčko

Ve středu 10.10.2018 se pracovnice SPC zúčastnily akce pořádané Centrem Áčko. V rámci Dne otevřených dveří bylo možno shlédnout prostory určené pro klienty a také se seznámit s činnostmi a službami, které Centrum nabízí. Pomoc zařízení je zaměřena především na rodiny s dětmi, u nichž byla stanovena diagnóza porucha autistického spektra , ADHD či mentální postižení. Hlavním cílem služeb Centra je podpora rodiny a dítěte pro dosažení co největší míry jeho samostatnosti a nezávislosti. Áčko nabízí svým klientům sociální poradenství, psychologické poradenství a pedagogické poradenství. Podpora je uskutečňována skupinovou nebo individuální formou. Každý klient má vypracován sociální scénář dle svých potřeb. Velkou pomocí rodinám je také odlehčovací služba, která spočívá v zajištění péče o dítě v době, kdy rodič potřebuje čas na vyřízení různých úředních záležitostí, či si jen odpočinout. Pro rodiče pečující o děti s autismem ve Valašském Meziříčí a v Rožnově pod Radhoštěm jsou pořádána pravidelná setkání. Prostory Centra jsou vybaveny množstvím pomůcek, součástí zařízení je také relaxační místnost a zahrada. Zaměstnancům Áčka děkujeme za pozvání a přejeme mnoho pracovních úspěchů.

Zobrazit album
12. říjen 2018
Top