Speciálně pedagogické centrum
Případová konference jako pracovní nástroj

Ve středu 17.10.2018 se uskutečnil seminář pro pracovníky Speciálně pedagogických center Zlínského kraje. Lektorka projektu KIPR NÚV PhDr. Lenka Průšová, Ph.D seznámila pracovníky školských poradenských zařízení s možností, jak využít případovou konferenci k řešení komplikovaných situací při poradenské práci v SPC. Účastníky seznámila s důležitými sociálně právními podmínkami při realizaci případových konferencí. Na konkrétních kazuistikách účastníků nastínila, jak vést tyto případové konference, aby byly užitečné a dovedly účastníky k optimálnímu řešení. Přednášející potvrdila, že práce v SPC je týmovou záležitostí, avšak jsou situace, kdy je také nutné přizvat k řešení i další odborníky externí – sociální pracovnice z OSPD, odborné lékaře, klinické psychology a psychiatry, právníky a policii.

Zázemí pro uskutečnění semináře poskytlo SPC Zlín Středová.

Zobrazit album
18. říjen 2018
Top