Speciálně pedagogické centrum
Pracovní schůzka se zaměstnanci pedagogicko-psychologické poradny

Dne 13. listopadu se na půdě našeho Centra uskutečnilo setkání pracovnic SPC se zaměstnanci valašskomeziříčské a vsetínské pobočky Krajské pedagogicko-psychologické poradny Zlín. Na programu této pracovní schůzky bylo přiblížení činnosti a kompetencí daných školských poradenských zařízení a vzájemné sdílení zkušeností s péčí o děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Jelikož se symptomatologie vad řeči a specifických poruch učení a chování v mnoha případech prolíná, obě zúčastněné strany se dohodly na nezbytnosti vzájemné spolupráce.

Zobrazit album
20. listopad 2018
Top