Speciálně pedagogické centrum
Středoškolákem nanečisto

Dne 14. 11. 2018 uspořádalo SPC ve spolupráci se střední školou zážitkový program pro vycházející žáky zařazené jak v systému běžného školství v režimu inkluze, tak ve škole zřízené dle § 16 Školského zákona. Akce se zúčastnila také řada rodičů. Cílem bylo předat informace o přijímacím řízení na střední školy i učňovské obory. Zatímco si žáci mohli vyzkoušet formou workshopů náplň jednotlivých oborů, které nabízíme, rodiče měli možnost nahlédnout do výuky odborných i jazykových předmětů. Výchovná poradkyně naší základní školy Mgr. Vrchovská předala rodičům základní informace o postupu jak podat přihlášky, jak bude přijímací řízení probíhat, co se zápisovým lístkem nebo jak se odvolat. O možnostech uzpůsobení podmínek konání přijímacích zkoušek ke střednímu vzdělávání dle aktuální legislativy informovala pracovnice SPC Mgr. Grygarová. Školní psycholožka, Mgr. Schallnerová, nabídla možnost vyšetření profesní orientace, které by mohlo usnadnit žákům výběr střední školy. Zároveň proběhly individuální konzultace s rodiči, kteří o ně projevili zájem. Pan ředitel a paní zástupkyně Mgr. Maćkowiaková informovali o možnostech studia v jednotlivých oborech vzdělávání na naší škole i o volnočasových aktivitách v rámci internátu. Všem organizátorům děkujeme, protože účastníci akce, jichž byl letos rekordní počet (35 osob) odjížděli velmi spokojeni.

Zobrazit album
22. listopad 2018
Top