Speciálně pedagogické centrum
Seminář na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně

V současné době se vysoké školy snaží poskytovat svým studentům co nejvíce praktických zkušeností prostřednictvím spolupráce s různými organizacemi. Z toho důvodu se na naše poradenské pracoviště obrátila PhDr. Hana Včelařová, odborná asistentka Fakulty humanitních studií, ústavu pedagogických věd, Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Ve spolupráci s ní připravily na úterý 20. listopadu 2018 Mgr. Lenka Pastyříková a Mgr. Sylva Králová seminář pro studenty bakalářského a magisterského studijního oboru Sociální pedagogika. Téma semináře bylo zaměřeno na dítě se sluchovou vadou a jeho rodinu, možnosti korekce sluchových vad, vzdělávání dětí s tímto postižením a na zkušenosti a možnosti sociální práce ve školství. Semináře se zúčastnilo více než 60 studentů. Podle jejich reakcí, živé diskuze a hodnocení organizátorkou semináře usuzujeme, že téma zaujalo a spolupráci jsme přislíbily i do budoucna.

Zobrazit album
26. listopad 2018
Top