Speciálně pedagogické centrum
Spolupráce s Centrem pro zdravotně postižené Zlínského kraje

Ve čtvrtek 22.11.2018 proběhlo pracovní setkání SPC Zlín s pracovníky Centra pro zdravotně postižené Zlínského kraje. Mgr. Bělohlávková jednala s paní Renatou Trávníčkovou a Oldřiškou Baránkovou na jejich detašovaném pracovišti na Školní ulici 492 ve Zlíně. V rámci centra působí také odborná sociální poradna pro osoby se sluchovým postižením, ve které pracuje Bc. Martina Kuldová a Ondřej Žáček. Toto pracoviště poskytuje sluchově postiženým klientům tlumočení do českého znakového jazyka nebo artikulační tlumočení, základní sociální poradenství, pracovní poradenství a dle domluvy kurzy znakového jazyka. SPC Zlín dlouhodobě spolupracuje s touto organizací. Klienti CZP ZK jsou informování o službách našeho školského poradenského zařízení a možnostech vzdělávání v Mateřské, základní a střední škole pro sluchově postižené ve Valašském Meziříčí.

Zobrazit album
26. listopad 2018
Top