Speciálně pedagogické centrum
Setkání výchovných poradců

I v letošním školním roce uspořádalo naše SPC setkání výchovných poradců a pedagogů základních a středních škol s pracovnicemi speciálně pedagogického centra na téma vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami z důvodu NKS a SP. Nejprve byla zmíněna dokumentace, která je vyžadována od škol a současně byli účastnící seznámeni s dokumenty, které mohou naopak obdržet ze SPC. Dále bylo vymezeno, kdo je (a není) žákem se speciálními vzdělávacími potřebami z důvodu sluchového postižení a vady řeči, zmínily se nejčastější diagnózy, s nimiž naše centrum pracuje. Předposlední část setkání byla věnována legislativním novinkám spojeným s uzpůsobení maturitní zkoušky a přijímacích zkoušek. Následovala diskuze, v rámci níž došlo k upřesnění některých informací. Setkání bylo velmi příjemné, neslo se nejen v pracovním, ale též v přátelském duchu a již se těšíme na setkání v příštím roce.

Zobrazit album
03. prosinec 2018
Top