Speciálně pedagogické centrum
Kurz JIAS

Ve dnech 29.11.-1.12.2018 se konal v Bratislavě v „Centrum AVARE“ kurz JIAS (Johansenova Individualizovaná Auditivní Stimulace), kterého se zúčastnila naše pracovnice SPC. Sluchová stimulace JIAS spočívá v poslechu syntetické a instrumentální hudby, která cíleně stimuluje jednotlivé frekvenční oblasti. Cílovou skupinou programu jsou děti s různými deficity, např. děti s NKS, SPU, s opožděným vývojem CNS a také dospělí lidé s poruchou zpracování sluchových podnětů. Trénink je možné využít také u dětí se sluchovým postižením. Výsledkem kurzu bylo osvědčení k výkonu speciálních testů slyšení, navrhování programu, realizaci kontrolních testů a objednávání CD nosičů v „Centrum AVARE“.

Zobrazit album
06. prosinec 2018
Top