Speciálně pedagogické centrum
Přednáška „Specifika dítěte s mentálním postižením a s pervazivní vývojovou poruchou“

V pondělí 3.12.2018 se konala druhá přednáška pro asistenty pedagoga z MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, tentokrát na téma specifika dítěte s mentální postižením a s pervazivní vývojovou poruchou. Důraz byl kladen především na specifika ve vývoji kognitivních schopností a osobnosti, nutnou míru podpory, aktivity vhodné ke kompenzaci slabých stránek a podporu silných stránek dítěte, vliv na vzdělávání, dopady postižení na rodinu. Velký přínos měla především diskuze a dotazy z praxe samotných asistentů pedagoga.

Zobrazit album
07. prosinec 2018
Top