Speciálně pedagogické centrum
Logopedická depistáž na Frýdecko-Místecku

V měsících říjen až prosinec 2018 bylo SPC Frýdek-Místek požádáno o provedení logopedické depistáže v několika mateřských školách v okolí Frýdku-Místku. V rámci této služby bylo navštíveno 5 mateřských škol a přešetřeno 35 dětí. 11 dětem bylo doporučeno obrátit se na klinického logopeda a zahájit nápravu vadné výslovnosti. V průběhu následujících měsíců budou depistáže pokračovat.

Zobrazit album
07. leden 2019
Top