Speciálně pedagogické centrum
Sluchový screening v Moravskoslezském kraji

V měsících říjen až prosinec 2018 navštívily pracovnice SPC Frýdek-Místek celkem 34 mateřských škol, ve kterých provedly sluchový screening dětí. Zájem o provedení této orientační zkoušky sluchu byl značný nejen ve městě Frýdek-Místek, ale také jeho širším okolí např. Třinec, Český Těšín, Kopřivnice, Studénka, Raškovice, Pražmo, Lubno a další. Přešetřeno bylo celkem 537 dětí, z toho 460 bez patologického nálezu. Opakovat sluchový screening v příštím školním roce doporučily pracovnice SPC celkem u 37 dětí, a to z důvodu především nedostatečného porozumění zadání, či nespolupráce dítěte. Doporučení k navštívení odborného ORL / foniatrického zařízení dostalo celkem 40 dětí pro zjištěné nedostatky v oblasti slyšení. Výsledky byly vždy řádně prokonzultovány s pedagogy mateřské školy, či přítomnými rodiči, jenž jsou při probíhající orientační zkoušce sluchu vždy vítáni.

Zobrazit album
07. leden 2019
Top