Speciálně pedagogické centrum
Přednáška pro studenty SPGŠ a VOŠ v Kroměříži

V měsíci lednu pracovnice SPC Zlín Mgr. Simona Bělohlávková a Mgr. Marcela Ševelová seznámily studenty SPGŠ a VOŠ v Kroměříži s možnostmi péče o sluchově postižené děti, žáky a studenty v našem regionu a dále o preventivní péči u dětí s narušenou komunikační schopností předškolního věku. V rámci přednášky proběhly praktické ukázky pomůcek a odborné literatury. Studenti své poznatky mohou využít při praxích v předškolních zařízeních i budoucím zaměstnání.

Zobrazit album
23. leden 2019
Top