Speciálně pedagogické centrum
Nové diagnostické nástroje pro SPC

Naše SPC se zapojilo do výzvy MŠMT podporující diagnostické vybavení ŠPZ. V rámci tohoto dotačního programu bylo zakoupeno několik testových baterií a současně zaplacena školení k těmto nástrojům. Pořídil se test ACFS k dynamickému testování dětí ve věku 3 – 6 let, který je nyní k dispozici v pobočce Valašské Meziříčí a také Frýdek – Místek. Současně se od stejného vydavatele zakoupil Token test a Diagnostická baterie kognitivních procesů CAS 2. Pro žáky středních škol jsme díky dotačnímu programu pořídili test WAIS – III. Posledním diagnostickým nástrojem je screeningový nástroj MATeRS (Test mapující připravenost pro školu), který se již využívá v rámci diagnostiky školní zralosti v rámci logopedických tříd mateřských škol.

Zobrazit album
19. únor 2019
Top