Speciálně pedagogické centrum
Vzdělávací akce pro asistenty pedagoga

V rámci cyklu přednášek pro asistenty pedagoga MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené byla dne 18. 2. 2019 realizována třetí přednáška přibližující specifika dětí s NKS, sluchovým a tělesným postižením. Byly probrány charakteristiky žáků z jednotlivých skupin, zdůrazněna jejich specifika, zásady komunikace s nimi i stádia vývoje vyrovnávání se závažnou diagnózou v rodině. Příští přednáška bude zaměřena na téma Motivace a již nyní se těšíme na další shledání.

Zobrazit album
19. únor 2019
Top