Speciálně pedagogické centrum
Program "TOD" - Tým okolo dítěte

Dne 11.2.2019 se pracovnice SPC Zlín zúčastnila setkání Týmu okolo dítěte (TOD). Jedná se o pilotní program Střediska rané péče Educo Zlín, který propojuje odborníky ze zdravotnictví, školství a sociálních služeb. Ve spolupráci se zákonnými zástupci odborníci konzultovali potřebné informace a týmově tvořili plán podpory dítěte. Všichni zúčastnění hodnotili setkání jako velmi přínosné a v příštím školním roce bude opět realizováno. Mezioborová spolupráce je nedílnou součástí odborné intervence našeho speciálně pedagogického centra.

Zobrazit album
20. únor 2019
Top