Speciálně pedagogické centrum
Spolupráce s foniatrií v Prostějově
V rámci užší kooperace s odborníky navázalo naše speciálněpedagogické pracoviště spolupráci s paní doktorkou  MUDr. Havlíkovou, která je lékařem pro ORL a foniatrii v Prostějově.
Mezi poskytované služby foniatrického pracoviště patří:
-vyšetření sluchu dětí a dospělých
-vyšetření otoakustických emisí u novorozenců a malých dětí 
-poradenství výběru sluchadel a zhotovení koncovek
-vyšetření dětí s opožděným vývojem řeči, dětskou patlavostí, koktavostí
Více informací o foniatrickém pracovišti získáte na webových stránkách: www.foniatrie-prostejov.cz; pro objednání  lze volat na mob. číslo: 702 558 976
nebo pomocí  email adresy: fonpv@seznam.cz.
 
Zobrazit album
22. únor 2019
Top