Speciálně pedagogické centrum
Přednáška „Vývoj řeči a sluchu dítěte“ v Třinci

Ve čtvrtek 14. 2. 2019 se uskutečnila přednáška pro rodiče a učitele z mateřských škol Sosnová a Habrová v Třinci. Přednášku s názvem „Vývoj řeči a sluchu dítěte“ přednesly pracovnice SPC Frýdek-Místek Mgr. Jarmila Kuráňová a Mgr. Veronika Habernalová. Hlavní náplní přednášky bylo seznámit přítomné s fyziologickým vývojem řeči a sluchu dítěte. V jeho rámci byly popsány stěžejní řečové a sluchové projevy dítěte, a to od jeho narození až do doby školního věku. Zároveň byly objasněny možnosti stimulace řeči a sluchového vnímání. Rodiče mohli nahlédnout do pracovních sešitů a materiálů, kterými lze oblast řeči a sluchu rozvíjet. Zúčastněným byly předány kontaktní údaje na pracoviště SPC, na které se mohou obrátit v případě jakékoli potřeby či dotazů. Poděkování patří nejen všem zúčastněným rodičům, ale také učitelům, kteří umožnili rodičům nerušený poslech v podobě hlídání jejich ratolestí.

Zobrazit album
22. únor 2019
Top