Speciálně pedagogické centrum
Celostátní foniatrický seminář

V sobotu dne 23.2.2019 se v Brně konal celostátní foniatrický seminář s názvem„Následná rehabilitační péče o dítě se sluchovým postižením“, kterého se zúčastnily také pracovnice SPC.  V úvodu semináře přivítal všechny zúčastněné doc. MUDr. M. Lejska, CSc., MBA a seznámil je s problematikou rehabilitace a funkční komunikace u osob se sluchovým postižením. Dále následoval komentovaný film ze skupinové logopedické intervence u dětí se sluchovým postižením (PhDr L. Hricová, PhD., MSc., PhDr. R. Horáková, PhD.). Následující prezentace byly zaměřené na Český znakový jazyk, češtinu neslyšících a služby rané péče Tamtam. V závěru setkání vystoupil pan Krištofovič ze skupiny Hands Dance, která se zabývá uměleckým tlumočením hudby do znakového jazyka. Následovala diskuze, do které se zapojili všichni zúčastnění.

Zobrazit album
06. březen 2019
Top