Speciálně pedagogické centrum
Návštěva SPC pro sluchově postižené v Ostravě

Dne 18. 3. 2019 navštívila Mgr. Habernalová, pracovnice SPC pro vady řeči a sluchu ve Frýdku-Místku, kolegyně z ostravského SPC pro vady sluchu na ulici Spartakovců. Setkání, při kterém byly ukázány nejen prostory SPC, ale i jejich pomůcky, se neslo v přátelském duchu. Došlo k zaktualizování vzájemných kontaktů pro potřeby jejich předání rodičům dětí se sluchovým postižením i širší veřejnosti. V rámci vzájemné spolupráce budou mezi centry přeposílány nabídky přednášek či akcí se surdopedickou tématikou. Velké poděkování patří všem kolegyním ostravského SPC za milé přijetí a věnování svého drahocenného času k setkání.

Zobrazit album
21. březen 2019
Top