Speciálně pedagogické centrum
VII. olomoucké speciálně-pedagogické dny

V úterý dne 19. března 2019 se konaly VII. olomoucké speciálněpedagogické dny, v rámci kterých byla pořádána XX. mezinárodní konference k problematice osob se speciálními potřebami. V rámci dopoledního programu proběhlo slavnostní zahájení a také blok přednášek, kde vystoupil mimo jiné doc. PhDr. Pančocha, Ph.D. s příspěvkem na téma „Screening, diagnostika a terapie autismu v ČR: Možnosti speciálně pedagogické intervence“. Jednalo se o přínosnou a interaktivní přednášku, do které byli prostřednictvím hlasovacího zařízení zapojení posluchači.

Této konference se také aktivně zúčastnily pracovnice SPC - PaedDr. Odstrčilíková, Ph.D. a Mgr. Volná s příspěvkem na téma „Fonologická hlediska stimulace sluchové percepce“. V rámci prezentace bylo poukázáno na problematiku fonologického povědomí u dětí předškolního věku a možnosti posilování sluchové percepce prostřednictvím auditivního tréninku.

Zobrazit album
22. březen 2019
Top