Speciálně pedagogické centrum
25. červen 2018
V aktuálním čísle odborného časopisu Listy klinické logopedie byl publikován článek pracovnice elokovaného pracoviště SPC Zlín Mgr. Jany Mikuláštíkové zabývající se vlivem orofaciálních myofunkčních poruch na řeč u dětí předškolního věku. V odborném čl...
Číst více
17. červen 2018
Poslední ze seriálu kazuistických seminářů, na nichž pracovníci speciálně pedagogických center měli příležitost sdílet své zkušenosti se sestavováním doporučení pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, se uskutečnil 13. června v Kromě...
Číst více
11. červen 2018
Vážení klienti, v průběhu července a srpna 2018 bude provoz našeho centra omezen na pondělky v čase od 8:30 do 11:30 hod. Níže uvádíme přehled termínů a pracovníků, které bude možno kontaktovat osobně či na uvedených telefonních číslech.   Speciá...
Číst více
29. květen 2018
V prostorách našeho speciálně pedagogického centra se konal dne 16. 5. 2018 kazuistický seminář pro pracovníky SPC Zlínského kraje. Tentokrát byla prezentovaná doporučení ke vzdělávání zaměřena na žáky základních škol. O zkušenosti z praxe se poděli pr...
Číst více
16. květen 2018
V rámci výměny profesních zkušeností do našeho SPC zavítala 10. 5. 2018 návštěva z CŠPP (centrum špeciálneho – pedagogického poradenstva) v Ružomberku. Diskutovalo se především o využití přenosného audiometru SENTI, kterým provádí screening jak CŠPP Ru...
Číst více
26. duben 2018
Ve dnech 19. - 20.4.2018 se v Praze konal odborný workshop na téma „Revize katalogů podpůrných opatření“ v rámci projektu „Metodická podpora sítě inkluzivních škol“. Přednášející Mgr. Jana Barvíková seznámila účastníky s návrhy „Projektové skupiny“ na ...
Číst více
Top