Speciálně pedagogické centrum
26. leden 2018
V rámci screeningového vyšetření sluchového vnímání bylo během 1. pololetí školního roku 2017/2018 pracovnicemi SPC Valašské Meziříčí vyšetřeno celkem 340 dětí. U 44 dětí bylo prostřednictvím audiologického přístroje SENTI zjištěno oslabení ve fyziolog...
Číst více
24. leden 2018
Ve čtvrtek 18. ledna uspořádalo naše SPC v rámci projektu KIPR setkání zástupců ŠPZ Zlínského kraje. Všechny zúčastněné přivítal v prostorách SPC ředitel Mgr. Antonín Liebel spolu s vedoucí SPC PaedDr. Yvetou Odstrčilíkovou, Ph.D., která nám sdělila ak...
Číst více
22. leden 2018
Ve středu 17. ledna uspořádalo naše centrum v rámci projektu KIPR vzdělávací akci s názvem Aplikace podpůrných opatření u žáků s narušenou komunikační schopností ve školní praxi. Účastníci z řad výchovných poradců a učitelů žáků s vadami řeči byli nejp...
Číst více
15. prosinec 2017
V rámci pracovní náplně SPC bylo během října a listopadu 2017 prováděno pracovnicemi detašovaného pracoviště Zlín screeningové vyšetření sluchu v mateřských školách pomocí přenosného audiologického přístroje SENTI. Pracovnice navštívily 23 mateřských š...
Číst více
05. prosinec 2017
Dne 29. 11. 2017 uspořádala naše střední škola ve spolupráci s SPC zážitkový program pro vycházející integrované žáky a jejich rodiče, a pro žáky naší 10. třídy. Cílem bylo předat informace o přijímacím řízení, jak na střední školy, tak na učňovské obo...
Číst více
27. listopad 2017
V SPC se čím dál častěji setkáváme se zvyšujícími se nároky na diagnostiku, především nutnost  diferenciální diagnostiky. V této oblasti využíváme především u mladších dětí (MŠ, školní zralost) test SON – R 2,5 – 7. Dne 22. 11. 2017 byl v Praze pod záš...
Číst více
Top