Speciálně pedagogické centrum
07. prosinec 2018
V pondělí 3.12.2018 se konala druhá přednáška pro asistenty pedagoga z MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, tentokrát na téma specifika dítěte s mentální postižením a s pervazivní vývojovou poruchou. Důraz byl kladen především na specifika ve vývoji kog...
Číst více
06. prosinec 2018
Ve dnech 29.11.-1.12.2018 se konal v Bratislavě v „Centrum AVARE“ kurz JIAS (Johansenova Individualizovaná Auditivní Stimulace), kterého se zúčastnila naše pracovnice SPC. Sluchová stimulace JIAS spočívá v poslechu syntetické a instrumentální hudby, kt...
Číst více
03. prosinec 2018
I v letošním školním roce uspořádalo naše SPC setkání výchovných poradců a pedagogů základních a středních škol s pracovnicemi speciálně pedagogického centra na téma vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami z důvodu NKS a SP. Nejprve byla ...
Číst více
26. listopad 2018
V současné době se vysoké školy snaží poskytovat svým studentům co nejvíce praktických zkušeností prostřednictvím spolupráce s různými organizacemi. Z toho důvodu se na naše poradenské pracoviště obrátila PhDr. Hana Včelařová, odborná asistentka Fakult...
Číst více
26. listopad 2018
Ve čtvrtek 22.11.2018 proběhlo pracovní setkání SPC Zlín s pracovníky Centra pro zdravotně postižené Zlínského kraje. Mgr. Bělohlávková jednala s paní Renatou Trávníčkovou a Oldřiškou Baránkovou na jejich detašovaném pracovišti na Školní ulici 492 ve Z...
Číst více
22. listopad 2018
Dne 14. 11. 2018 uspořádalo SPC ve spolupráci se střední školou zážitkový program pro vycházející žáky zařazené jak v systému běžného školství v režimu inkluze, tak ve škole zřízené dle § 16 Školského zákona. Akce se zúčastnila také řada rodičů. Cílem ...
Číst více
Top