Speciálně pedagogické centrum
22. duben 2019
Přednáška Mgr. Markéty Olbertové byla na jarním setkání členů ALŠ tentokrát na téma "Rozvoj čtenářské, komunikační a informační gramotnosti" a nesla se v duchu Montessori přístupů. Mgr. Olbertová pojala přednášku prakticky s videozáznamy i ukázkami met...
Číst více
15. duben 2019
V měsíci dubnu proběhne již druhá lekce nadstandardní aktivity SPC Frýdek-Místek - Veselé malování a povídání. Mgr. Jarmila Kuráňová dochází do mateřské školy na ul.Pionýrů a s dětmi provádí tematicky zaměřené lekce, které u dětí rozvíjí různé oblasti....
Číst více
15. duben 2019
Pracoviště SPC ve Frýdku-Místku navázalo spolupráci s klinickou psycholožkou PhDr. Hanou Jursovou. Vzhledem k tomu, že obě naše pracoviště mají některé společné klienty, může být rozvoj spolupráce velkým přínosem. Naše pracoviště získalo aktualizovaný ...
Číst více
15. duben 2019
  Ve středu 10.4.2019 se uskutečnilo na pracovišti Krajské pedagogicko-psychologické poradny Zlín (KPPP) společné setkání zástupců KPPP a našeho SPC. Během setkání se otevřely otázky týkající se vzájemné spolupráce mezi oběma školskými poradenskými za...
Číst více
22. březen 2019
V úterý dne 19. března 2019 se konaly VII. olomoucké speciálněpedagogické dny, v rámci kterých byla pořádána XX. mezinárodní konference k problematice osob se speciálními potřebami. V rámci dopoledního programu proběhlo slavnostní zahájení a také blok ...
Číst více
21. březen 2019
Dne 18. 3. 2019 navštívila Mgr. Habernalová, pracovnice SPC pro vady řeči a sluchu ve Frýdku-Místku, kolegyně z ostravského SPC pro vady sluchu na ulici Spartakovců. Setkání, při kterém byly ukázány nejen prostory SPC, ale i jejich pomůcky, se neslo v ...
Číst více
Top