Speciálně pedagogické centrum
20. říjen 2017
Pracovnice NÚV Praha Mgr. Zuzana Acar Jarošová a PhDr. Jana Zapletalová, náměstkyně pro řízení sekce pedagogicko-psychologického poradenství, prevence a institucionální výchovy dne 18. října zavítaly do Kroměříže, aby se zde setkaly se zástupci speciál...
Číst více
12. říjen 2017
úterý 10. října 2017 pořádala zlínská pobočka SPC setkání logopedických pracovníků působících ve školství okresu Zlín. Opět jsme se sešli v aule Střední zdravotnické školy ve Zlíně. Programem letošního setkání byla Skupinová logopedická péče. Mgr. Luci...
Číst více
07. říjen 2017
Setkání pracovnic ŠPZ a zástupců základních škol z Rožnovska, které se konalo 5.10.2017 na Městském úřadě v Rožnově p. Radhoštěm, navazovalo na setkání ŠPZ a MŠ v předchozím týdnu. Nejprve svou činnost představilo SPC při DD, MŠ, SŠ a Praktické škole Z...
Číst více
07. říjen 2017
V kongresovém centru Nemocnice na Homolce v Praze se konal 5. 10. 2017 další ročník konference pro odborníky z oblasti logopedie. Mezi zajímavé přednášky patřily tentokrát ty o hlasové terapii (MUDr. Jitka Vydrová, MgA. Alexandra Vebrová) a o řečové ne...
Číst více
23. září 2017
20. září se na Městském úřadě v Rožnově pod Radhoštěm uskutečnilo setkání učitelek mateřských škol se zástupci školských poradenských zařízení. Pracovnice pedagogicko – psychologické poradny, SPC Duha a také našeho centra seznámily přítomné pedagožky s...
Číst více
22. září 2017
Konání volebního sněmu AS SPC v Praze (21.9.2017) se neslo v bouřlivějším duchu. Aktuální změny ve školské legislativě prezentovala PhDr. J. Zapletalová. Reakce: žádná novelizace vyhlášky nebude optimální, když vyhláška byla tvořena a nastavena již od ...
Číst více
Top