Speciálně pedagogické centrum
07. říjen 2017
Setkání pracovnic ŠPZ a zástupců základních škol z Rožnovska, které se konalo 5.10.2017 na Městském úřadě v Rožnově p. Radhoštěm, navazovalo na setkání ŠPZ a MŠ v předchozím týdnu. Nejprve svou činnost představilo SPC při DD, MŠ, SŠ a Praktické škole Z...
Číst více
07. říjen 2017
V kongresovém centru Nemocnice na Homolce v Praze se konal 5. 10. 2017 další ročník konference pro odborníky z oblasti logopedie. Mezi zajímavé přednášky patřily tentokrát ty o hlasové terapii (MUDr. Jitka Vydrová, MgA. Alexandra Vebrová) a o řečové ne...
Číst více
23. září 2017
20. září se na Městském úřadě v Rožnově pod Radhoštěm uskutečnilo setkání učitelek mateřských škol se zástupci školských poradenských zařízení. Pracovnice pedagogicko – psychologické poradny, SPC Duha a také našeho centra seznámily přítomné pedagožky s...
Číst více
22. září 2017
Konání volebního sněmu AS SPC v Praze (21.9.2017) se neslo v bouřlivějším duchu. Aktuální změny ve školské legislativě prezentovala PhDr. J. Zapletalová. Reakce: žádná novelizace vyhlášky nebude optimální, když vyhláška byla tvořena a nastavena již od ...
Číst více
22. září 2017
20. září proběhlo v kapli naší školy každoroční setkání logopedických asistentek z okresu Vsetín. Poté, co ředitel Mgr. Antonín Liebel přivítal všechny zúčastněné, seznámila PaeDr. Yveta Odstrčilíková,Ph.D. posluchačky se statistikou logopedické péče v...
Číst více
10. září 2017
V rámci Dnů sociálních služeb uspořádalo město Rožnov pod Radhoštěm 7. září akci nazvanou Jarmark neziskových organizací v sociální oblasti. Pozvaní poskytovatelé sociálních služeb, mezi nimiž nechyběli zástupci našeho SPC a školy pro sluchově postižen...
Číst více
Top