Speciálně pedagogické centrum
22. únor 2019
Ve čtvrtek 14. 2. 2019 se uskutečnila přednáška pro rodiče a učitele z mateřských škol Sosnová a Habrová v Třinci. Přednášku s názvem „Vývoj řeči a sluchu dítěte“ přednesly pracovnice SPC Frýdek-Místek Mgr. Jarmila Kuráňová a Mgr. Veronika Habernalová....
Číst více
20. únor 2019
Dne 11.2.2019 se pracovnice SPC Zlín zúčastnila setkání Týmu okolo dítěte (TOD). Jedná se o pilotní program Střediska rané péče Educo Zlín, který propojuje odborníky ze zdravotnictví, školství a sociálních služeb. Ve spolupráci se zákonnými zástupci od...
Číst více
19. únor 2019
V rámci cyklu přednášek pro asistenty pedagoga MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené byla dne 18. 2. 2019 realizována třetí přednáška přibližující specifika dětí s NKS, sluchovým a tělesným postižením. Byly probrány charakteristiky žáků z jednotlivých sku...
Číst více
19. únor 2019
Naše SPC se zapojilo do výzvy MŠMT podporující diagnostické vybavení ŠPZ. V rámci tohoto dotačního programu bylo zakoupeno několik testových baterií a současně zaplacena školení k těmto nástrojům. Pořídil se test ACFS k dynamickému testování dětí ve vě...
Číst více
14. únor 2019
V úterý 12. února jsme na našem pracovišti přivítali tým zdravotníků z Oddělení ORL a chirurgie hlavy a krku Nemocnice Nový Jičín v čele s primářem MUDr. Jakubem Syrovátkou. Lékaři a sestry se živě zajímali o činnost Centra, složení klientely, specifik...
Číst více
11. únor 2019
Dne 7. února 2019 proběhlo ve Speciálně pedagogickém centru ve Zlíně setkání rodičů sluchově postižených dětí předškolního věku. Rodiče uvítali možnost vyměnit si vzájemně zkušenosti s péčí o své děti. Pracovnice SPC Mgr. Simona Bělohlávková, Mgr. Lenk...
Číst více
Top